Muzeji grada Karlovca i Veleučilište u Karlovcu potpisali su Sporazum o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-nastavnoj suradnji. Time je utvrđena dugoročna potreba za suradnjom Muzeja i Veleučilišta kojom će se kroz zajedničke aktivnosti ostvariti uzajamni interesi.

Sporazumne strane surađivat će u područjima osmišljavanja i provedbe zajedničkih stručno-znanstvenih projekata, organizacije stručnih predavanja i seminara, nastavne suradnje kroz mogućnosti održavanja terenske nastave i realizacije stručne prakse studenata Veleučilišta na lokacijama Muzeja grad Karlovca, nastavne suradnje kroz sudjelovanje djelatnika Muzeja grada Karlovca u nastavnom procesu tijekom izvođenja nastave na stručnim i specijalističkim diplomskim studijima Veleučilišta, uzajamnog pružanja poslovnih, organizacijskih i tehnoloških usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti poslovanja sporazumnih strana te ostalim područjima od zajedničkog interesa.

Temeljem navedenog sporazuma može se očekivati poslovna, znanstvena i stručna suradnja djelatnika Muzeja grada Karlovca i Veleučilišta u Karlovcu s ciljem uspostavljanja i razvoja novih projekata te suradnje na već postojećim projektima.

Sporazum o suradnji potpisali su ravnateljica Muzeja grada Karlovca Hrvojka Božić i v.d. dekan Veleučilišta u Karlovcu Ivan Štedul.