KABA

Nenaplativo: Grad otpisuje više od pola milijuna kuna dugova za komunalnu naknadu, sudske troškove, otkup stanova…

Više od pola milijuna kuna Grad Karlovac će dužnicima otpisati jer su nenaplativa.

Radi se o nenaplaćenim potraživanjima za komunalnu naknadu i doprinos, spomeničku rentu, sudske troškove, zakupninu poslovnih prostora, no najveći dio, više od 306.000 kuna, odnosi se na otkup stanova.

–  Gradskom se vijeću predlaže otpis dijela potraživanja za koja je nakon svih poduzetih radnji utvrđena nemogućnost naplate i nakon proteka roka od 6 godina za javna davanja odnosno 10 godina od pravomoćnih sudskih presuda za nejavna davanja. Za otpis nisu predložena potraživanja za koja Grad ima založna prava na imovini dužnika jer za takva potraživanja ne nastupa zastara, pojasnila je prijedlog vijećnicima pročelnica Lidija Malović.

Za komunalnu naknadu građani i pravne osobe, njih 31, duguju od 18 do 4.410 kuna, za spomeničku rentu, njih devetero, od 372 do 3.800 kuna, njih 11 po osnovi sudskih presuda od 130 do 15.300 kuna, za najamninu jedan je dug od 194 kune, nije naplaćena jedna naknada za javne površine od 1.100 kuna… Po osnovi otkupa stanova na rate je već spomenutih 306.000 kuna, dok je sljedeći najviši dug za zakupninu poslovnog prostora. Od 65.725 kuna ukupnog duga, na jednu tvrtki se odnosi 61.145 kuna.

Odluku o otpisu ovih potraživanja gradski vijećnici trebaju donijeti u četvrtak.