Dani draganića

Saša Leković i Lorena Zec predavači na Korakovoj edukaciji o medijskom izvještavanju o nasilju

Ženska grupa Karlovac Korak u sklopu projekta Korak u život bez nasilja započela je provedbu kampanje Korak ka nenasilnom društvu, u sklopu koje je organizirana edukacija o medijskom izvještavanju o rodno uvjetovanom nasilju te nasilju u obitelji i nasilju nad ženama i djecom.

Edukacija je bila namijenjena predstavnicima medija, državnih institucija i organizacija civilnog društva koji se u radu susreću s problematikom nasilja nad ženama i djecom i rodno uvjetovanog nasilja.

Gostujući predavači bili su Saša Leković, renomirani istraživački novinar i medijski konzultant, nekadašnji predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i Lorena Zec, psihologinja i koordinatorica razvojnih projekata SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava.

Prema riječima Lorene Zec, naglasak je na načinu kojima komuniciramo o nasilju prema ženama i rodno uvjetovanom nasilju, a rješenje leži u edukaciji svih koji se bave žrtvama ovih oblika nasilja.

Saša Leković istaknuo je kako je većina informacija koje se tiču ovih oblika nasilja nepotrebna u medijima i više štete nego koriste žrtvama. Priče treba objavljivati bez navođenja imena i isključivo ako se time može pomoći.

Zaključak ovog skupa je da će posla u osvještavanju ove problematike i dalje biti puno, ali kroz zajedničko zalaganje i aktivno sudjelovanje svih uključenih može se doći do rješenja i napredovanja ka nenasilnom društvu.