Dani draganića

Električni pastiri čuvat će poljoprivredne nasade u Karlovcu – 57 komada Grad podijelio lovačkim društvima

Štetu od divljači na poljoprivrednim kulturama na karlovačkom području ubuduće će sprječavati i – električni pastiri. Grad Karlovac ih je 57 kupio i podijelio lovačkim društvima, te Institutu za medicinska istraživanja i medicinu radu.

Novac za nabavu Grad je u ovogodišnjem proračunu osigurao kroz Program razvoja poljoprivrede i ruralni razvoj.

– Navedena oprema namijenjena je lovoovlaštenicima s područja Grada Karlovca radi sprečavanja šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama, te se prenosi u vlasništvo bez naknade lovoovlaštenicima koji imaju lovišta na području Grada Karlovca. Nabavljeno je 57 električnih pastira, cijena jednog uređaja je 700 kuna i hrvatske je proizvodnje, izvijestili su iz Grada.

Dodali su da se lovoovlaštenicima oprema dodjeljuje temeljem dva osnovna kriterija: veličini lovne površine i broju odstrijeljene divljači u prošloj godini, a gradonačelnik Damir Mandić električne pastire dodijelio je u prostorijama LD Fazan – Banski Kovačevac.

– Opremu je preuzelo deset lovoovlaštenika: LD „Fazan“ Tuškani, LU „Dubovac“ Dubovac, LD „Orlovac“ Karlovac, LD „Rečica“ Rečica, LD „Zec“ Šišljavić, LU „Karlovac“ Karlovac, LD „Lisica“ Skakavac, LD „Fazan“ Banski Kovačevac, LD „Srnjak“ Vukmanić i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, naveli su.