Dani draganića

Grad pokrenuo zahvat podupiranja konstrukcije kuće na Trgu bana P. Zrinskog 21

Grad Karlovac pokrenuo je zahvat podupiranja konstrukcije kuće na adresi Trg bana P. Zrinskog 21, oštećene u potresu. Time bi se spriječilo daljnje urušavanje i omogućilo snimanje objekta nužno za izradu dokumentacije za konstruktivnu sanaciju.

-Objekt nije u vlasništvu Grada Karlovca, no zbog opasnosti od urušavanja Grad Karlovac ishodio je potrebne suglasnosti i uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija poduzima potrebne aktivnosti kako bi se spriječilo daljnje urušavanje objekta, a time i ugrožavanje života prolaznika i korisnika objekta. Vrijednost zahvata je 191.250,00 kuna, izvijestili su iz Grada.