U Gradskoj knjižnici održan simpozij Fenomeni meje- cilj je razvijanje projekata prekograničnog interesa

U Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić održan je simpozij u okviru hrvatsko-slovenskog projekta Fenomeni meje/fenomeni granice- Bela Krajina i(n) Žumberak koji je okupio različite stručnjake iz Hrvatske i Slovenije iz područja povijesti, arheologije, muzeologije i slično. Arhiviskinja i povjesničarka Branka Molnar inicijator je ovog projekta.

– cilj projekta je prije svega preko toga područja kao nekakvog ishodišta pokazati da postoji povezanost među ljudima s obje strane granice. Od toga se krenulo. Unatoč tome što sada nemamo prugu, nemamo normalnu cestu, vi ne možete od Karlovca do Metlike doći direktno,a isto vrijedi i obrnuto, za razliku od nekada kada je bila u funkciji pruga, kada se išlo na rad u tvornicu i kada su ljudi iz Metlike gravitirali Karlovcu. Granice su te koje su se spriječile i na granicama nije bilo više nikakve infrastrukture. Mi smo htjeli na neki način revitalizirati cijelu tu ideju ali to je nastalo kao rezultat prirodne suradnje Arheološkog muzeja u Zagrebu s Belokranjskim muzejom Metlika, kazala je Molnar.

Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić ima odličnu dugogodišnju suradnju sa Slovenskim kolegama, istaknula je knjižničarka Vedrana Kovač Vrana. Još prije dvije godine Karlovačka županija potpisala je sporazum o suradnji sa Slovenskim općinama i gradovima. Radi se o Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje, a više o tome ispričala je zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

– Cilj europske grupacije teritorijalne suradnje je razvijanje projekata prekograničnog interesa za ljude koji žive u Karlovačkoj županiji, a naslonjeni na granicu konkretno: Karlovac, Ozalj, Kamanje, ,Žakanje, Ribnik pa prema Bosiljevu. Prvi projekt koji će se ostvarivati je rekonstrukcija željezničke pruge od Ljubljane prema Novom mestu, Metliki i do Karlovca. Naša željeznička pruga od Karlovca do Bubnjaraca je nažalost ispodkapacitirana, niti broj putnika niti brzina vlaka koja je projektirana na 60 km po satu a danas vozi 30 km po satu nije konkurentna za obnovu Hrvatskih željeznica.  Stoga jedino ova Europska grupacija u budućnosti omogućava apliciranje na europske projekte i rekonstrukciju kako te pruge tako i ostalih sadržaja uz prugu. 

Projekt će se naći na sjednici vlade 3. lipnja i nakon toga će svi gradonačelnici sa Slovenske strane i Karlovačka županica potpisati konvenciju i statut kao početak programa Europske grupacije i teritorijalne suradnje.