Crno na bijelo je: Karlovac dobio skoro 900.000 bespovratnih eura za Geotermiku i Solariku

Grad Karlovac dobio je bespovratnih gotovo 900.000 eura eura za projekte SolariKA i GeotermiKA.

Od tog je iznosa za Solariku, projekt postavljanje 14 fotonaponskih elektrana na krovove javnih zgrada, namijenjeno više od 380.000 eura, dok je više od 500.000 eura za Geotermiku, projekt korištenja geotermalne energije za potrebe grijanja u Karlovcu. Ukupna vrijednost oba projekta je oko 1,2 milijun eura.

Iz Grada javljaju da je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak danas svečano uručila ugovore o dodjeli sredstava za Pozive na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ i „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ ukupne vrijednosti 11,8 milijuna eura, u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“, u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine. Karlovac je za projekt SolariKA dobio bespovratnih 380.322,18 EUR, a GeotermiKA 504.268,45 EUR.

– Grad Karlovac prijavio je projektne aktivnosti koje obuhvaćaju postavljanje 14 fotonaponskih elektrana na krovove javnih zgrada koju većinom čine energetski obnovljeni objekti dječjih vrtića i osnovnih škola na području grada Karlovca, te objekt hostela u Selcu. Projekt Solarizacija ustanova Grada Karlovca (skraćeno: SolariKA) ima cilj povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Karlovac. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije ostvarit će se kroz implementaciju 14 pilot projekata gdje će se u svrhu samoopskrbe izgraditi sunčane elektrane ukupne snage 0,45 MW. Realizacijom pilot projekata ostvarit će se povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 456,35 MWh uz smanjenje emisije CO2 od 72,38 t/god. Ukupna vrijednost projekta je 447.437,85 Eura. Također, na Poziv Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine Projekt Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1 dobio je 504.268,45 EUR bespovratnih sredstava. Specifični cilj projekta je uređenje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KaGT-1 te normalno odvijanje tehnološkog procesa izrade bušotine u istražnom prostoru geotermalne vode Karlovac 1 što će približiti grad Karlovac povećanoj proizvodnji energije iz geotermalne energije i instalirati kapacitete za korištenje energije iz geotermalne energije. Realizacijom specifičnog cilja projekta ostvariti će se preduvjeti za izradu istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) za što su već detektirani mogući izvori financiranja. Projektom će se također ostvariti bilateralna suradnja s državom donatorom, Islandom, što će dodatno doprinijeti jačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije i stvoriti temelji za nastavak suradnje i buduće zajedničke projekte, javili su iz Grada.