U Jaskanskim naseljima besplatan priključak na kanalizaciju

U sklopu projekta izgradnje i rekonstrukcije mreže vodoopskrbe i odvodnje u Jastrebarskom, u naseljima obuhvaćenima projektom izvodit će se kućni kanalizacijski priključci. Za 80% građana koji ispunjavaju sve tehničke uvjete priključak će se izvesti besplatno, dok je kod nekih priključaka potrebno izvršiti dodatne radove, a tim će građanima iznos biti pokriven u iznosu od 80%.

Radovi će se izvoditi u Gornjem i Donjem Izimju, Novakima Petrovinskim, Petrovini, Volavju, Gornjoj i Donjoj Reki, Prhoću, Gornjem Desincu, Domagoviću te u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom.

Na kraju projekta postotak građana priključenih na kanalizacijsku mrežu bit će 97% na mjestima gdje je izgrađena mreža vodoopskrbe i odvodnje, odnosno stvara se novih 4.000 korisnika kanalizacijske mreže.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko najveća je investicija u povijesti Jastrebarskog u okviru koje su izvedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže vodoopskrbe i odvodnje. Različiti radovi izvodili su se na području 15 naselja – Cvetkovića, Čabdina, Domagovića, Donje Reke, Donjeg Desinca, Drage Svetojanske, Gornje Reke, Gornjeg Desinca, Hrašća, Izimja, Jastrebarskog, Jurjevčana, Novaka Petrovinskih, Prhoća i Volavja. Tijekom projekta otvoreno je ukupno 18 gradilišta te je izgrađeno više od 40 kilometara kanala i kolektora, zajedno s crpnim stanicama, vodospremama, retencijskim bazenima i kišnim preljevima. Nakon polaganja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, izvedeni su i radovi sanacije i asfaltiranja prometnica. Ukupno je asfaltirano više od 32 kilometra prometnica, od čega su za oko 26 kilometara osigurana sredstva iz proračuna Grada Jastrebarskog.