KABA

Razvojna agencija čeka novog šefa – Odluka uskoro, prijavio se samo sadašnji ravnatelj Vilko Klasan

Još jedna županijska javna ustanova, ovaj put Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, trebala bi uskoro dobiti novog ravnatelja.

Javni natječaj Upravno vijeće Razvojne agencije objavilo je 27. lipnja, otvoren je bio 8 dana, dok je 30 dana nakon toga rok u kojem prijavljeni kandidati moraju biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavijest neće morati slati na puno adresa: Trend doznaje da je na natječaj pristigla samo jedna prijava, sadašnjeg ravnatelja Vilka Klasana, te da bi Upravno vijeće odluku trebalo donijeti početkom idućeg mjeseca.

Premda se čini da nikakvih iznenađenja ne bi smjelo biti, a Klasan još četiri godine provesti na čelu ove javne ustanove, izgleda kako nije sigurno da će se baš tako dogoditi. Uostalom, Upravno vijeće, što u natječaju i piše, “zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez navođenja razloga”, ali ne nakon što ravnatelja imenuje.