Stigli konačni rezultati Popisa stanovništva; zabilježen pad u Karlovačkoj županiji i to za 13%

Stigli su novi rezultati Popisa stanovništva 2021. godine. U te podatke spadaju demografske karakteristike, poput raspodjele stanovništva prema vjeri, narodnosti, državljanstvu i jeziku.

Republika Hrvatska ima 3 871 833 stanovnika, od čega 1 865 129 muškaraca (48,17%) i 2 006 704 žena (51,83%).

U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413 056 osoba ili 9,64%.

Zabilježen pad u Karlovačkoj županiji i u svih pet gradova

Karlovačka županija po najnovijem Popisu stanovništva ima 112.195 stanovnika, dok je pred deset godina bila na 128.899 stanovnika. Pad je to od 13 posto, odnosno županija je izgubila 16.704 stanovnika.

U gradu Karlovcu danas ih je 49.377, a 2011. godine 55.705, što je pad od 11,4 posto ili 6.328 stanovnika.

Po novom Popisu Duga Resa danas ima 10.212 stanovnika, dok ih je pred deset godina imala 11.180. Tako je grad na Mrežnici izgubio 968 stanovnika ili 8,6 posto prema čemu je to grad koji je u deset godina zabilježio najmanji pad broja stanovnika.

Pad je zabilježen i u Ogulinu, Ozlju i Slunju.

Sa 13.915 stanovnika, Ogulin je brojkom pao na 12.246. To je 12 posto manje ili 1.669 stanovnika.

Ozalj danas broji 5.837, pred deset godina imao ih 6.817. To je pad od 14,3 posto, odnosno 980 stanovnika.

Slunj je danas na 4.224 stanovnika, dok je pred deset godina imao 5.076, što je pad od 16,7 posto ili 852 stanovnika.