KABA

U ponedjeljak prve aktivnosti u Zvijezdi u sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije “Karlovac – Duga Resa”

Od ponedjeljka 26.9.2022. u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa”, izvođač je najavio početak prvih aktivnosti u Zvijezdi. Početak radova obuhvaća polaganje mimovoda, koji će služiti za vodoopskrbu stanovništva za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji mreže. Prva faza polaganja mimovoda odvijat će se u ulicama J. Haulika, Samostanska i Ruski put. Pozivaju se svi sudionici u prometu da povećaju oprez u zoni radova te poštuju privremenu regulaciju.

Podsjećamo, radovi u Zvijezdi dio su 4. grupe radova, zajedno sa naseljima Mala Švarča i Gornje Mekušje. Na području Zvijezde obnovit će se 4,9 km kanalizacijske i 4,9 km vodovodne mreže u 24 ulice. Grad Karlovac investirat će u obnovu prometnih površina, nogostupa (opločenje i kaldrma), javnu rasvjetu,  Gradska toplana d.o.o., Karlovac u obnovu vrelovoda, a Elektra Karlovac HEP ODS u obnovu elektroenergetske infrastrukture, poručili su iz ViK-a

Također najavljuju kako će se u skorije vrijeme, u skladu sa komunikacijskom praksom na ostalim područjima provedbe projekta, održati sastanak sa stanarima i predstavnicima Gradske četvrti Zvijezda kako bi se pružile sve relevantne informacije i uspostavila što kvalitetnija komunikacija.