KABA

Sutra na Gradskom vijeću o smanjenju proračuna, planu uređenja PZ Mekušje, natječaju za POS stanove

Planirani iznosi u proračunu se smanjuju. Prebacuje se 72 milijuna kuna iz Fonda solidarnosti u 2023. godinu. Dio koji je bio vezan za aglomeraciju u Zvijezdi se prebacuje na sljedeću godinu. Sredstva su osigurna samo što će se projekti provoditi sljedeće godine.

– Ovim rebalansom su osigurana sredstva za povećanja plaća gdje je povećana osnovica za 6 posto plus 2 posto u 2023., tu mislim na vrtiće i JVP. Mi smo s našim gradskim sindikatom taj postotak ove godine vezali za 4 posto, rekao je Mandić.

Ove godine su osigurali i dodatna sredstva za prehranu u školama kako roditelji ne bi morali davati više novaca nego do sada. Vlada RH je donijela odluku o sufinanciranju jednog obroka u školama što će donekle olakšati roditeljima.

Od nijednog projekta nije se odustalo bez obzira na poskupljenja. Većina javnih nabava je pripremljeno, do kraja prosinca će imati ponuđače i potpisane ugovore, vjeruje Mandić. Za fond solidarnosti javna nabava ne traje kao kod običnih projekata, skraćena je na 8 dana za objavu i sklapanje ugovora. Potpisan je ugovor za obnovu zgrade na Gazi, u tijeku je nabava za malu zgradu Gradske uprave, očekuje ih nabava za Hrvatski dom, Kamod, odnosno Muzej. Radi se o zgradama koje su zaštićeno kulturno dobro pa je sve potrajalo.

Pročelnica Vesna Ribar predstavila je Odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja poslovne zone Mekušje 2. etapa. Postupak je formalno započeo u rujnu na Gradskom vijeću. Planom je obuhvaćena površina od dva i pol hektara, a lokacija se nalazi na području MO Gornje Mekušje. U odnosu na poslovnu zonu Gornje Mekušje koja je gotovo cijela prodana, ovo je sada nastavak, širenje jedne poslovno- proizvodne namjene prostora u zoni Gornje Mekušje. Inicijativa je potaknuta od strane privatnog investitora, vlasnika jednog zemljišta iz obuhvata i cijeli obuhvat plana je definiran poslovnim planom uređenja. Temeljem ugovora s Gradom Karlovcem stručni izrađivač plana je bila tvrtka ADF d.o.o. iz Karlovca koja je bila i nositelj izrade u suradnji s Odjelom za prostorno uređenje. Između ostaloga odrađena je javna rasprava i javno izlaganje nakon čega su usvojene primjedbe i prijedlozi.

– Prostorni plan je nastavak jedne proizvodne poslovne namjene koje očekujemo da ćemo na Gradskom vijeću usvajanjem odluke ovakvog plana omogućiti daljnji razvoj poduzetničkog duha i razvoj projekta jednog gospodarskog subjekta, rekla je Ribar.

Zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić kazala je kako su analizirali sve potrebe lokalne zajednice vezana za POS-ove stanove kako bi natječaj mogli raspisati do kraja ove godine. Većina upita je prihvaćena. Za listu prvenstva razmatrat će se uvjeti stanovanja i određeni stambeni status, vrijeme prebivališta. Natječaj je otvoren svima, no oni koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca dobit će dodatne bodove. Važan je i broj članova domaćinstva, stručna sprema, životna dob, invalidnost i status hrvatskog branitelja ili članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva. Omogućena je kupnja kvadrata po povoljnijoj cijeni od tržišne. Ako se odluka donese na Gradskom vijeću dodatno će je i iskomunicirati, rekla je Fočić.