Radovi na obilaznici Turnja u svojoj su završnoj fazi te bi trebali biti gotovi do kraja travnja. No to ne znači da će prometnica tada biti puštena u promet. Prethodno je potrebno obaviti tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu, kazala nam je glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Đurijanček.

-Radovi su na ovom bitnom projektu došli u svoju završenu fazu. Na gradilištu se odvijaju radovi na asfaltiranju, kao i na uređenju fokusa usjeka. Traje postavljanje prometne opreme, signalizacije i odbojne ograde. Dovršavaju se radovi na uklopima na postojećim prometnicama. Svi radovi se planiraju završiti do kraja travnja, a čime će biti stvoreni uvjeti za prijavu tehničkog pregleda. To je potrebno za dobivanje uporabne dozvole i puštanja u promet, rekla je Đurijanček.

Podsjetimo, gradnja obilaznice koja je nastavak gradske brze ceste počela je u srpnju 2020. godine nakon inzistiranja inicijative Naš Turanj, a u cilju da se gradska četvrt Turanj, posebno u ljetnim mjesecima, rastereti pojačanog prometa, posebno kamionskog prijevoza. Obilaznica je duga 6,2 kilometra.