KABA

Karlovačka Gradska toplana odgovorila na prozivke SDP-ove Dragice Malović

Nakon što ih je u svom javnom priopćenju jučer prozvala predsjednica karlovačkog SDP-a Dragica Malović, karlovačka Gradska toplana poslala je svoj odgovor, a vezano uz radove na obnovi vrelovoda:

Gradska toplana u svojstvu investitora na projektu „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ poduzela je zakonom propisane obveze u što spada i ugovaranje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, obzirom da za isto sama ne ispunjava zakonom propisane uvjete te je provela postupak javne nabave i ugovorila provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Također, obzirom na zakonske obveze investitora po pitanju zbrinjavanja otpada u sklopu ugovora sa izvođačem ugovoreno je zbrinjavanje otpada na zakonom propisani način, a u što spada i mineralna vuna kojom su bile izolirane cijevi vrelovoda. Izvođač radova je obvezan pridržavati se ugovora i propisa.

Prema saznanju investitora i informacijama od nadzornih inženjera i izvođača radova, sva mineralna vuna i ostali otpad zbrinjavaju se na zakonom propisani način. Činjenica je, da se radi o izrazito zahtjevnom zahvatu na području grada Karlovca i da se radovi trenutno izvode ubrzanom dinamikom kako bi građanima grada Karlovca usluga grijanja bila pravovremeno osigurana. Obzirom na navedeno, pojedine radne operacije odvijaju se paralelno i po određenom prioritetu, pa se može steći pogrešna percepcija da se ne postupa u skladu s pravilima struke i propisima.

Gradska toplana kao investitor u svakom slučaju pozdravlja svaku inicijativu koja ukazuje na eventualne propuste i savjete kako bi mogla pravovremeno reagirati u cilju zaštite interesa građana Grada Karlovca.

Ples