KABA

Iskopani rovovi i kanali duboki tri metra stoje više od dva mjeseca uz stambenu zgradu u Mačekovoj

Iz karlovačkog SDP-a osvrnuli su se na obnovu vrelovodne mreže te su se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti obratili direktoru Eremiću.

Poštovani g. Eremiću,
kako ste u Vašem priopćenju – odgovarajući u na naša pitanja o „šlamperaju“ prilikom izvođenja radova – pozdravili našu inicijativu koja ukazuje na eventualne propuste u izgradnji vrelovoda skrenut ćemo Vam pažnju na još jedan primjer, na kojeg su nam ukazali naši građani.
Ovog puta se radi o izvođenju radova na obnovi toplovoda u užem centru Karlovca – konkretno na adresi dr. Vladka Mačeka 14-18).
Ovako iskopani kanali stoje već više od dva mjeseca, dubine do tri metra, uz samu stambenu zgradu. Cijevi su doslovno položene na neke vrećice od pijeska, kao ležajeve. Kad vreće puknu, cijevi će izgubiti oslonac, a time i potrebni pad…
Danima se na gradilištu nitko ne pojavljuje, ili dođu na pol dana dvoje ili troje ljudi – nešto kao rade i odu.
Kiše samo što nisu počele. Ugao zgrade je udaljen 50 cm od dubokog rova. Asfalt je (već) puknuo, puknuli su rubnjaci…  iskopani rovovi su puni smeća: cipela, papira, plastike, otpada od skinutih keramičkih pločica, i sve će to završiti na izolaciji cijevi…
Pitanje je koliko je zgrada „sjela“ i koje će posljedice od toga biti, jer je iskop uz sami zid podruma objekta… U zidu strojarnice je probijen zid za „novi“ ulaz cijevi, a odmah uz taj ulaz je postojeći betonirani, izolirani kanal. Zar se taj postojeći kanal nije mogao iskoristiti, nego se morala napraviti ova nova rupa, kroz koju će voda ulaziti u objekt u čijem podrumu od 1987. godine nije bilo niti kapi vode?
Postojeće instalacije odvodnje, zaštitne cijevi za telefonsku ili antensku instalaciju su oštećene i tako stoje cijelo vrijeme… …Velika je vjerojatnost da neće biti popravljene i ponovno stavljene u funkciju.
Dana 25. 9. 2023. godine kamion pijeska je direktno istresen na cijevi, bez čišćenja kanala, razastiranja, planiranja i nabijanja… …Zar se tako vrši zatrpavanje iskopanog kanala, da se direktno iz kamiona na jedno mjesto istrese 10 tona materijala? Mogu li to izdržati ove cijevi?
Normalno je očekivati da se radovi izvrše na propisani način. No na ovom dijelu gradilišta se ne vide niti poslovođe, voditelji radova niti nadzor. Nitko, samo neki radnici, dio njih bez ikakve zaštitne opreme i oznake tvrtke. Gdje su tu inspekcije koje bi provjerile radnu snagu i kvalitetu izvođenja, jer je ona stvarno upitna, to je svakom jasno. Ovakvu kvalitetu radova i dinamiku nitko ne bi volio u svojoj kući.
Kvalitetu i dinamiku radova na toplovodu nije moguće opisati riječima, niti dovoljno dokumentirati fotografijama.
E sad je li tu riječi o „šlamperaju“ ili kako vi kažete pogrešnoj percepciji, prosudite sami, a možda možete upomoć pozvati i neku od institucija, da vas zaštiti kao investitora i nas građane koji sve to na koncu plaćamo – Državni inspektorat možda ili nekog drugo koga se to tiče – dok ne bude prekasno.

Ples