• June 18, 2024
  • Petra Tuškan
  • 0

Započeli su radovi gospodarenja šumama uz prometnicu ŽC 3225 na dionici od ulaza za Partizansku bolnicu (“izvor”) do Lovačkog doma Muljava, koji uključuju ručno-strojnu sječu stabala te strojno uklanjanje drvnog materijala s prometnice. Radovi se obavljaju u radnom vremenu od 7 do 15 sati, a predviđeno je trajanje radova do 28. lipnja. Za vrijeme radova je zbog sigurnosti na cestama na snazi posebna regulacija prometa.

Za dolazak do Lovačkog doma Muljava i područja okolnih znamenitosti iz Uprave šuma podružnice Karlovac sugeriraju korištenje alternativnog pravca Vojnić – Ključar – Vojnić.

Dio od Ključara (Biljeg) u zadnjem dijelu dionice, oko tri km prije Lovačkog doma Muljava je kvalitetna makadamska cesta, no potreban je povećan oprez vozača zbog smanjene vidljivosti i mogućnosti nailaska vozila iz suprotnog smjera.