Iz Grada su priopćili kako će početi s uklanjanjem već sutra, a sve bi trebalo biti dovršeno u tri dana. Priopćenje donosimo u cijelosti.

-Suha i stara stabla bagrema na lijevoj obali Korane, pored Pauna, bit će uklonjena jer predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost prolaznika.

Stabala je devet, nalaze se na javnom vodnom dobru, sasušila su se i razlozi za njihovo uklanjanje su sigurnosni. Nositelj radova su Hrvatske vode, koje su ishodile Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

No, među 191 novim stablom koje će biti posađeno do kraja godine u Karlovcu, dio je onih koji će biti zasađeni uz neku od karlovačkih rijeka.

Gradu će, podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s više od 131.000 eura, sufinancirati sadnju 191 stabla i 120 sadnica grmlja. Planirana je sadnja tri nova drvoreda sa 67 stabala, dok će ostala stabla biti posađena uz Koranu i Kupu i popunjeni postojeći drvoredi. Različitih su vrsta: stabla graba, sofore, katalpe, hrasta kitnjaka, kestena, jele…