Na međunarodnoj konferenciji o geotermalnoj energiji održanoj na Islandu u Reykjaviku iz Hrvatske je sudjelovao jedino Karlovac. Iceland Geothermal Conference okupila je više od 600 sudionika iz 50 država svijeta na temu korištenja geotermalne energije.

U dijelu Konferencije predavanje je održao Vlatko Kovačić, direktor GeotermiKA-e, koji je naglasio ključnu ulogu lokalnih inicijativa u promicanju i implementaciji održivih energetskih rješenja.

Na primjeru Grada Karlovca, gdje GeotermiKA d.o.o. i Gradska toplana d.o.o. zajedno rade na istraživanju i korištenju geotermalne vode u geotermalnom prostoru Karlovac – I, istaknuta je važnost lokalne zajednice koja aktivno sudjeluje u promicanju održive energetske politike i doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova korištenjem geotermalne energije. Panel je također predstavio iskustva drugih gradova iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Islanda, čime je naglašena raznolikost pristupa i mogućnosti koje geotermalna energija pruža, kazao je Vlatko Kovačić i dodao da sudjelovanje na ovoj konferenciji svjedoči o angažmanu Grada Karlovca i GeotermiKA-e u promicanju održivih energetskih rješenja te potvrđuje važnost lokalnih incijativa u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja, poručuju iz Grada Karlovca.