Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese stigao je red i na prve izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Planirani proračun povećan je 0,16 %, što u brojkama znači kako Duga Resa sada raspolaže s 12 i pol milijuna eura.

Vijećnici su iskazali zadovoljstvo rebalansom, a potpredsjednik vijeća, Josip Vlašić ističe kako rebalans uključuje “goruće” teme i projekte gdje im nedostaje sredstava. Kao primjer izdvojio je uređenje dodatnih kapaciteta vrtića.

-Ovo je “mirno” vijeće, a krajem rujna neće biti tako “mirno”. Tada nam slijedi novi rebalans kada će se podvući crta što je napravljeno i što nije te proračun za sljedeću godinu u kojoj nas čekaju zaista velike ugovorene investicije. Tu su starački dom, DKC, obnova zgrade te još neki projekti koje ćemo tek najaviti, dodao je Tomislav Boljar, gradonačelnik Duge Rese.

U sklopu ovih izmjena osigurana su i dodatna sredstva za realizaciju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju. Skoro 190 tisuća, od čega 100 tisuća eura koji su preneseni kao višak iz prošle godine, ide za redovnu djelatnost dječjeg vrtića kao što su plaće djelatnika i doprinosi na plaće.

Na tom tragu, dugoreški Dječji vrtić Kasar proglašen je najljepšim u kategoriji srednjeg grada, a iz aktualnog rebalansa skoro 90 tisuća eura ići će u taj vrtić. Novac je namijenjen za uređenje potkrovlja kako bi se dobio dodatni smještajni kapacitet za još jednu vrtićku skupinu.

Foto: FB Gradonačelnik.hr