Po rješenju Državnog inspektorata od 24. lipnja dopušteni su svi radovi u Zvijezdi.

-Trenutno se radi kanalizacija u Karasovoj ulici, a radi se i vodoopskrba u Prešernovoj, Šimunićevoj i Frankopanskoj ulici. Rade se priključci u Radićevoj, DTK u Tijesnoj i gradski dio investicije u Radićevoj ulici. Pri kraju su izmjene i dopune glavnog projekta za Gambonovu, Bencetićevu i Draškovićevu ulicu te će se promijeniti tehnologija izvođenja radova. Iza 15. kolovoza počet će radovi u Gambonovoj i Bencetićevoj ulici te će se primijeniti tehnologija mlaznog injektiranja, čime će se isključiti utjecaj vibracija na susjedne objekte, rekla je direktorica ViK-a Katarina Malenica.

Što se tiče Draškovićeve ulice, zaključeno je da je tamo kanalizacija u lošem stanju i da je većina priključaka urušena, pa se neće odustati od radova, dodala je Malenica. Kroz izmjene i dopune projekta planirana je nova trasa koja će biti dvostruko plića od prijašnje te će biti bliže drvoredu kako bi se omogućilo prometovanje.

U Kraševoj ulici su korištene talpe i tražili smo mišljenje struke. Geomehanički nadzor je potvrdio da je to bila ispravna tehnologija. Istina je da se izvodila u teškim uvjetima, tamo je malo drugačija situacija nego u Draškovićevoj, Gambonovoj i Bencetićevoj. Tehnologija mlaznog injektiranja koja će se sada primijeniti, po mišljenju struke, nije mogla biti primijenjena u Kraševoj ulici jer je tamo puno dublji iskop od sedam metara. Postoji i bočno spajanje na susjedne objekte, pa se tamo tehnologija nije mogla primijeniti.

Gradonačelnik Damir Mandić je dodao kako je cilj podignuti kvalitetu komunalnog standarda tamo gdje je prošla aglomeracija.

Što se tiče same Zvijezde, građevinska inspekcija je odradila svoj dio posla. Odradila je nadzor i izdala rješenja, pa se radovi neometano odvijaju u cijeloj Zvijezdi. Dane su jasne upute i nalozi izvođaču, odnosno nadzoru što je potrebno učiniti. ViK kao naručitelj ima svoje obveze, a očekujem da će nakon 15. kolovoza Draškovićeva, Gambonova i Bencetićeva ulica isto tako doći na red. Ključna je informacija da je tehnologija radova promijenjena i da talpe više nisu opcija, istaknuo je Mandić.

ViK je također dao izraditi elaborate koji se trenutno dopunjuju i koji će se potom podijeliti vlasnicima oštećenih objekata. Iz Grada i ViKa pozvali su građane na strpljenje jer će radovi još trajati.

U obuhvatu imamo dvadeset i četiri ulice u samoj Zvijezdi, a od toga se deset ulica asfaltira, a četrnaest ih se popločava. Kako je krenulo popločavanje, ići će ovisno o tome kako se dovršavaju podzemni radovi oko vode i kanalizacije. To će definitivno biti još iduće godine do kraja projekta, pa će tako ići i sukcesivno popločavanje Radićeve. Ne bi bilo dobro da kažem točan datum, no stajanja neće biti, izjavila je gradska pročelnica Ana Hranilović Trubić.