VIK o nestanku vode na Kamenskom: Vodoopskrba nije bila prekinuta, tlak je bio nizak, na terenu je bila cisterna s vodom

Nastavno na komunikaciju direktorice Vodovoda i kanalizacije Katarine Malenice i vijećnika Predraga Pavlačića o tome kako na Kamenskom danima nije bilo vode, a o čemu se raspravljalo na Aktualnom satu posljednje sjednice Gradskog vijeća o čemu smo pisali OVDJE, Vodovod i kanalizacija poslao je priopćenje radi potpunog i točnog informiranja javnosti. Prenosimo ga u cijelosti:

 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, kako je gđa Malenica već istaknula, ima više timova i educiranih djelatnika za detektiranje kvarova na sustavu,  a  u slučaju mikrolociranja kvara koji je prouzročio pad tlaka u dijelu naselja Kamensko, utrošeno je preko 50 sati rada, mjerenja, analiziranja  i naposljetku sanacije, u čemu je sudjelovalo 15-ak djelatnika.

Dana 03.06.2022. godine u popodnevnim satima zaprimljena je dojava o problemu sa niskim tlakom na području naselja Kamensko. Dežurna služba odmah je izašla  na teren, mjerenjem tlaka na hidrantu potvrdila problematiku, krenula u fizički obilazak trase cjevovoda, te zaključila da kvar nije vidljiv.

Nastavak traženja kvara uslijedilo je u subotu ujutro 04.06.2022. Kako je Kamensko krajnji dio cjevovoda sa manjim profilom cijevi, bilo je potrebno pripremiti nekoliko radnih jama i ugraditi zasune (koji su ujedno mjerne točke za ultrazvučni mjerač), kako bi se pristupilo sekcijskom zatvaranju cjevovoda i na temelju mjerenja razlike u tlaku suzilo područje na kojem se kvar nalazi.

Nakon što je područje kvara još dodatno smanjeno, u subotu 05.06.2022 na teren su, uz dežurnu službu i tim za mikrolociranje kvarova, izašli Voditelj Odjela održavanja mreže vodoopskrbe i pomoćnik Voditelja Sektora vodoopskrbe ( koji ujedno vodi i nadzire tim za mikrolociranje kvarova), te su ultrazvučnim mjeračem protoka još dodatno smanjili trasu cjevovoda na kojoj se kvar nalazi.

Također je paralelno i poslije podne dežurna služba još jednom fizički obišla teren.

U ponedjeljak 06.06.2022. nastavljeno je traženje kvara, iskopom radnih jama za priključenje ultrazvučnog mjerača protoka, pregledom priključaka i kanalizacijskih okana ( nerijetko voda iz kvara  dospije u kanalizaciju). Lociran je kvar na tom području, te se u popodnevnim satima pristupilo sanaciji. Predmetni kvar bio je malog intenziteta i  nije utjecao na smanjenje tlaka na tom području. Cijelo vrijeme su bili nazočni i Voditelj Sektora vodoopskrbe, pomoćnik Voditelja Sektora Vodoopskrbe, Voditelj održavanja mreže vodoopskrbe, poslovođe, ekipa za mikrolociranje kvarova, monteri, komunalni radnici, te radni strojevi.

07.06.2022 godine  detektiran je kvar  na krajnjem dijelu mreže ispod prometnice na prekopanom dijelu radova aglomeracije Karlovac-Duga Resa te se odmah pristupilo sanaciji kvara, nakon čega se i normalizirala vodoopskrba, tj. tlak na Kamenskom.

Od petka popodne do utorka ujutro, vodoopskrba nije bila prekinuta, već je tlak na jednom dijelu bio oko 1,0 bara.

Također je na terenu bila cisterna sa pitkom vodom.

S obzirom na manji profil cjevovoda na tom području, navedeni kvar,  iako sa malim curenjem, prouzročio je značajnije smanjenje tlaka tog područja. Upravo zbog slabog intenziteta curenja, trebalo je dosta vremena za mikrolociranje.

Detektiranje nevidljivih gubitaka na mreži vodoopskrbnog sustava odrađuje se pomoću nekoliko tehnika. Ponekad je najbrži način detekcije kvara fizički obilazak djelatnika po trasi cjevovoda s ciljem utvrđivanja  da li se kvar pojavljuje na površini i da li se na taj način može odmah mikrolocirati.

Ako se curenje ne pojavljuje na površini onda su na nekom širem području potrebna sekcijska zatvaranja cjevovoda i mjerenja tlakova na hidrantima kako bi se suzilo područje kvara.

Nakon što je područje suženo, pristupa se mjerenju korelatorima (ako su zadovoljavajući materijali cjevovoda) i ultrazvučnim mjeračima koji pokazuju protok vode u l/s. Na temelju izračuna bilance vode određenog područja u odnosu na gustoću naseljenosti, tj. broja potrošača određuje se veličina i dio cjevovoda na kojem se nalazi kvar. Na taj način se područje traženja kvara smanjuje do razine koja omogućuje korištenje geofona, kako bi se kvar mikrolocirao unutar par metara.