KABA

Malenica najavila projekte ViK-a za 2023.; nastavlja se Aglomeracija, kreće asflatiranje, obnova vodoopskrbe na kritičnim područjima

Prošle je godine tvrtka Vodovod i kanalizacija bila usmjerena prema projektu Aglomeracije, započeti su radovi u Zvijezdi, otvorena su mnoga gradilišta koja će u ovoj godini biti dovršena. U 2022. godini je izgrađeno 35 kilometara kanalizacijske mreže i rekonstruirano je 28 km vodoopskrbne mreže. Sanirano je više od 1.900 kvarova, izvučene su u godini dana 72 tone otpada.

-Godina je bila zahtjevna, imali smo puno izazova kao što je inflacija, pogodilo nas je povećanje cijena materijala i energenata i nedostatak radne snage, no unatoč tome godinu ćemo završiti pozitivno, rekla je direktorica ViK-a Katarina Malenica.

Uloženo je oko milijun eura u sanacije kritičnih dijelova vodoopskrbe, a to su Logorište, Zagrad Gaju, Donja Jelsa, Mala Jelsa, Brajakovo brdo, Belajske Poljice, a ugrađena je i precrpna stanica u Draganiću.

Značajna projektiranja u 2022. godini su projektiranja novog vodocrpilišta Mostanje i kanalizacije na području Pokupske doline, Orlovca i Velike Jelse. Nakon završetka aglomeracije, logičan slijed je da ova naselja dobiju kanalizaciju.

U ovoj će godini neka gradilišta Aglomeracije završiti, a nova započeti.

-Prije roka završit će Grupa 1 radova – Turanj i Kamensko. Turanj će biti asfaltiran do travnja, a Kamensko do svibnja.  Grupa II – Započet će radovi na Drežniku, a radovi u Hrnetiću i Novakima bi trebali biti gotovi u prvoj polovici godine, dok će Kaštel i Zagrebačka biti završeni u drugom dijelu godinu. Grupa III – Početak radova na Gornjem Mrzlom Polju očekuje se u ožujku, a asfaltiranje ulica na Gornjoj Švarči bit će od ožujka do svibnja. Grupa IV – Započet će radovi na Maloj Švarči, nastavit će se i završiti radovi u Gornjem Mekušju, u Zvijezdi će se pojačati radovi. Već u siječnju i veljači počet će radovi u ulicama Mažuranićeva, Grgura Ninskog, Križanićeva, Šenoina, Samostanska, Radićeva i Tijesna, rekla je Katarina Malenica te dodala kako će se ove godine završiti asfaltiranje Jozefinske ulice, dio Tušmera, Jamadolsku, Bohinjsku, Bledsku, Ohridsku, Doransku te Belajske Poljice i Donju Švarču.

Osim Aglomeracije ViK radi i na sanaciji vodoopskrbe u Turanjskim goljakima, dogovorena je izgradnja magistralnog cjevovoda na Jelsi, što će osigurati stabilnu vodoopskrbu u tom dijelu. Isto tako kreće se u vodoopskrbu kanalizacije u Marka Marulića od 1 do 10 f zajedno s Gradom Karlovce i obnova vodoopskrbe Mejaški – Pogačići kreće u veljači. Tvrtka će pokrenuti rekonstrukciju vode i kanalizacije na DC3 te na onim dijelovima koji nisu ušli u obuhvat Aglomeracije, ali gravitiraju tom projektu. ViK je na NPOO kandidirao osam milijuna eura, 1,6 milijuna povukli su za DC3. Završeno je postrojenje za solarno sušenje mulja, u tijeku je projektiranje sunčanih elektana ukupno njih sedam, očekuje se nabava vozila te ugradnja još nekih precrpnih stanica.

Prošle godine tvrtka je preuzela 60 km mreže i djelatnike Vodovoda Lasinja.

-Spremni smo za daljnja pripajanja, angažili smo odvjetničko društvo i revizorsku kuću. Trebali bi pripojiti 6 vodovoda i to će zahtijevati ozbiljnu rekonstrkuciju tvrtke, kazala je direktorica.

Dogradonačelnica Ivana Fočić je istaknula kako su na zborovima građana primili dosta kritika te da su u što kraćem roku sve to pokušali riješiti. Grad Karlovac financijski prati projekte ViK-a i to Naselje Marka Marulića, Kupska ulica, Žumberačka, Pivovarska i D6, a oko 400.000 eura u proračunu ove je godine osigurano za oborinsku odvodnju. Fočić je istaknula kako sve građane čekaju niži računi i to za 8%.