Iz Vodovoda i kanalizacije odgovorili Domitroviću protupitanjem: Hoće li Ogulin tražiti od karlovačkog Vodovoda da plaća investicije za koje su sredstva mogla i trebala biti osigurana iz EU fondova nakon pripajanja?

Povodom pripajanja svih vodovoda na području najvećeg dijela Karlovačke županije pod Vodovod i kanalizaciju Karlovac, ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović reagirao je s negodovanjem o pitanju spajanja ogulinskog vodovoda s...