Dani draganića

Erste i Karlovačka banka ponudile APN-u najniže kamate za subvencioniranje stambenih kredita

9. ožujka će biti objavljen oglas za subvencioniranje stambenih kredita, od kada će i građani moći bankama podnositi svoje zahtjeve za kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimila je ponude 14 banaka za subvencioniranje stambenih kredita.

Erste&Steiermarkische banka i Karlovačka banka ponudile su najnižu efektivnu kamatnu stopu, od po 1,99 posto i za kunske i eurske kredite.

Slijedi evaluacija i obrada ponuda, dok bi se sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji APN-a s kreditnim institucijama trebalo dogoditi 4. ožujka, kada će biti objavljen popis banaka koje će davati subvencionirane kredite, kao i službene efektivne kamatne stope za eurske i kunske kredite koje su pojedine banke ponudile.

Prema predviđenom hodogramu, 9. ožujka će biti objavljen oglas za subvencioniranje stambenih kredita, od kada će i građani moći bankama podnositi svoje zahtjeve za kredite, dok će 21. ožujka banke u ime svojih klijenata početi s predajom zahtjeva za subvencije APN-u.

Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku, a za ovu godinu za tu mjeru se planira utrošiti 50 milijuna kuna, objavilo je krajem siječnja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.